README.md

Lietuvos žemės vardyno anketų katalogas

Kataloge pateikiamos suskaitmenintos (PDF formatu) Mažeikių, Telšių, Kretingos ir Tauragės apskričių tarpukario (1935–1937 m.) Lietuvos žemės vardyno anketos. Rankraštinės anketos saugomos Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro fonduose.

2022–2024 m. LŽV anketų skaitmeninimo darbus finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą kaip projekto „Mažeikių, Telšių, Kretingos ir Tauragės apskričių tarpukario Lietuvos žemės vardyno anketų skaitmeninimas, sklaida ir anketose pateiktų duomenų moksliniai tyrimai“ dalį (sutarties Nr. K-18/2022/SK-6). Projekto vykdytojai Lietuvių kalbos instituto darbuotojai: akad. prof. habil. dr. G. Blažienė (projekto vadovė), dr. D. Tamulaitienė, D. Sviderskienė, M. Glebus, A. Gudaitis, dr. L. Bilkis. Projekto partneris Lietuvos valstybės centrinis archyvas.

Katalogas dar yra tvarkomas, todėl gali pasitaikyti klaidų ir netikslumų. Viešai duomenys bus skelbiami projekto pabaigoje (2024 m. rugsėjį – gruodį).


Pasirėmus skaitmeninio katalogo duomenimis, būtina nurodyti pirminį šaltinį. Rekomenduojama taip:

Lietuvos žemės vardyno anketos (1935–1937 m.), saugomos Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro fonduose. Prieiga internete: https://vardynas.lki.lt/ (žiūrėta [data])

Mokslinio darbo tekste vartotinos santrumpos LŽV (Lietuvos žemės vardynas) ir LŽVA (Lietuvos žemės vardyno anketos).